Home » Blog » Cijfers en letters vormen getallen

Cijfers en letters vormen getallen

Vandaag is het 21-02-2021, een mooie datum. Ik houd van getallen. Vooral dit soort volgordes en dubbele getallen zoals op de klok. Het heeft een aantrekkingskracht.

In West-Europa zouden getallen omstreeks 1150 overgenomen zijn vanuit het Arabisch (Noord-Afrika). Toch zou de oorsprong in het oude India liggen. Dat de cijfers waarmee gewerkt worden Arabische cijfers genoemd worden zou dan niet geheel juist zijn. De woorden cijfers en getallen worden in de communicatie door elkaar gebruikt.
In 2016 schreef een journalist van de Correspondent in een artikel dat zij zelf niet goed meer wist wanneer je nu moest spreken van cijfers of getallen. Zij legde haar vraag neer bij de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Het antwoord: ‘Een cijfer is in beginsel een teken, een symbool; één of meer cijfers samen vormen een getal.’

Getallenstelsels

De mensheid heeft in de loop der eeuwen tal van manieren ontwikkeld om te rekenen. De oudste manier om iets te berekenen is de mensenhand. Ons getallenstelsel is gebaseerd op de getallen een tot en met tien. Het wordt het decimale of tientallige stelsel genoemd. Maak je ook gebruik van je tenen dan kun je spreken van een twintigdelig stelsel. Volken als de Kelten, de Maya’s en de Azteken maakten hier gebruik van. Overblijfsels van het twintigdelig stelsel vind je bijvoorbeeld terug in het Frans; tachtig wordt uitgesproken als quatrevingts ofwel vier keer twintig. Er zijn nog andere getallenstelsels als het twaalftallig en binaire stelsel. Deze laatste is onmisbaar in computersystemen. Maar ook heb je zoiets als bijvoorbeeld het octale en hexadecimale stelsel. Voor mij is dat abracadabra.

Rekenen of wiskunde?

Bij rekenen werk je met getallen en zijn er vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder zijn er bewerkingen als machtsverheffen en worteltrekken. Naast dat je met getallen kunt rekenen kun je ook rekenen met letters, variabelen geheten. Dit noemt men algebra.
Zodra een kind de basisschool verlaat wordt er niet meer over rekenen gesproken, het heet voortaan wiskunde. Op de basisschool is men vooral gericht op het verkrijgen van antwoorden. Op de middelbare school wordt van een kind verwacht dat het kan laten zien hoe het tot een antwoord komt. Omdat dit niet voor iedereen even eenvoudig is kan een rekenmachine uitkomst bieden.

Technologisch hulpmiddel

Charles Babbage, een Engelse wiskundige, zou in 1821 de eerst werkende automatische calculator hebben ontworpen. Rond 1835 ontwerpt hij een andere machine die gezien wordt als de voorloper van de computer. In dit ontwerp beschikte de machine over een geheugen, een besturingssysteem en een opslagsysteem. Wegens geldgebrek en gebrek aan technische mogelijkheden is het echter nooit gebouwd. De eerste computer vindt zijn oorsprong in Duitsland.

De introductie van de computer In Nederland, ontwikkelt op de Universiteit van Amsterdam, vond plaats in 1952. Vanaf de jaren zeventig kwamen er computers op de markt die ook thuis konden worden gebruikt. Hierna volgden smartphone, laptop en het tablet. Door verdere technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk om online of met behulp van apps een rekenkundig hulpmiddel te gebruiken.

Spread this post

Tags: , , , , , , , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!