Category Archives: Gedicht

Tijd voor verandering

De dagen zijn ongeduldignog dertien nachtjes slapenhet jaar is dan voorbij,wat gaat 2021 brengen? Wordt alles weer gewoonof zijn dingen blijvend veranderd?Zij hopen op het laatstealsjeblieft niet alles terug naar het oude. De muziekevenementen in de natuurovervolle treinengevaarlijk overlastgevend vuurwerkeen regering die maar aanklooit. Massaal toeristisch vliegende vele onzinnige aankopenoverbodige geldverkwistinghet storten, in bodemloze putten. Liegen en achterbaksheidhet geld gaat […]

Spread this post
read more

Ik was

jouw boselfje je geliefde en mooie vrouwtje Jij was mijn rots en houvastmijn klankbord Ik bleef achter omdat het eindigde je sterfelijkheid Jij bent onzichtbaar maar aanwezig van binnen Mijn hart huilt nog steeds vol liefde en dat blijft Spread this post

Spread this post
read more

Hervorming

De geest was verdwaaldmaar ook op wegde verdwaling had een doeleen zoektocht naar zijn kerneens in de zoveel jaargebeurt het opnieuween ongekend gelukomdat verandering kanwaar en wanneer iemand dat maar wil Spread this post

Spread this post
read more

Het leven

leeft haar eigen levenbepaalt zelf welke koers zij vaartsoms houdt jij het roer vastmaar veel lijkt al bepaalt. Het leven is niet altijd milddeelt soms rake klappen uiten als je even niet opletbam, dan krijg je er éénuit een onverwachtse hoek Spread this post

Spread this post
read more

Op de Noordzee

vaart de schipperop zoek naar wat viszijn netten heeft hij uitgezetmaar hij grijpt steeds mis De vissen zijn slim en glippen door de mazenzoals de gladde jongens doen wanneer zij de wet omzeilen De kapitein haalt zijn schouders oponlangs had hij toch een rijkelijke vangst en nee, niet van de visserijmaar van zijn handeltje daarnaast Spread this post

Spread this post
read more

Vergiftigde schoonheid

Bloem in het graslaat haar kopje hangen.Slak die voorbijkomt vraagt:‘Maar wat is er toch met je?’ ‘Slak,’ zegt Bloem, ‘Ik voel mij niet goed.De mens heeft weer gespoten, zo blijf ik beroerd.’ ‘Oh wat naar’, zegt Slak, ‘Het houdt maar niet op. De hoogste tijd lijkt mijvoor een permanente gifstop.’ Spread this post

Spread this post
read more

Onverwerkte pijn

belemmeren rauwe emotiesom los te komenvan een ongewenste tijdwaar diepe wondeneen onschuld hebben geschondenHerinnering wacht geduldig aftot Pijn in haar kracht staatklaar voor de volgende stapop weg naar genezingwaar Nu enigszinsongeduldig staat te trappelen Spread this post

Spread this post
read more

Duizend-en-een-nacht

zeilt hij over de wereldzeeënver van huis en haardwaar woeste stormen huizenwater beukt op het schip tracht hem te brekengeduldig wacht hij aftot de wind weer gaat liggen in de ontstane stilte denkt hij aan haar zij die hem het meeste lief isen die thuis op hem wacht Spread this post

Spread this post
read more

Andere tijden

Verandering, metamorfose of transitiehoe je het ook noemthet vraagt je mee te bewegenmet wat er op jouw pad komt Wat het je brengt, dat weet je nietje vindt het reuze spannenden soms voel je wat paniekmaar gelukkig is dit niet blijvend Weet dat het niet erg isen dat het er mag zijnnet als al die andere gevoelsemotiesonderdeel uitmaken van je […]

Spread this post
read more

In de onnoemlijke stilte

met het operatiehemd om haar naakte lichaambidt zijtussen hoop en vrees dat alles voorspoedig zal verlopen Het vrouwelijk orgaan was eens de schoot van twee ter wereld gebrachte zoneneen verrijking van haar bestaannu verworden tot een onaangename last Straks is het lichaam andersontbreekt er een essentieel deeldat bedoeld was voor voortplantingde ingreep verandert haar leven definitief Spread this post

Spread this post
read more
error: Content is protected !!